portata 2600 kg lunghezza 3000 euro 316.00 portata 2000 kg lunghezza 3500 euro 339.00 portata 3100 kg lunghezza 3500 euro 362.00 portata 4000 kg lunghezza 4000 euro 632.00